TRICOVID

Firma TRIGONASTER s.r.o. přináší v současné koronavirové době následující speciální nabídku:

 • zážitkové střelecké balíčky s korona tématikou ve spolupráci se střelnicí v Praze za velmi příznivé ceny, pro všechny věkové kategorie (od 10 let věku) a zaměření
 • kvalitní ochranné roušky a respirátory od českého výrobce za velmi příznivé ceny
 • více informací a objednávky na ...

TRICOVID.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Pracovníci naší firmy TRIGONASTER s.r.o. se oblastí vedení účetnictví a daní aktivně zabývají od roku 1993 a mají v této oblasti odpovídající (VŠ) vzdělání a bohaté praktické zkušenosti. Poskytujeme vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace a daňové evidence v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 563/1991 Sb.) a účetními standardy, zajišťujeme personální a mzdovou evidenci zaměstnanců malých (do 25 zaměstnanců) i větších organizací.

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • výpočet a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou zaměstnanců
 • zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku a podkladů pro daňová přiznání
 • daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • zpracování nejčastějších daňových přiznání (DPFO, DPPO, DPH, ...)
 • další služby dle dohody s klientem

TRIGONASTER s.r.o.

IČ: 261 32 907

www.trigonaster.cz

CIVILNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. poskytuje, ve spolupráci s partnery, služby z oblastí civilní bezpečnost, ochrany měkkých cílů, bezpečnostní analýzy rizik a bezpečnostní konzultace.

 • vzdělávací kurzy pro členy krizového managementu měst a obcí i pro veřejnost
 • publikační a preventivně výchovná činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva, civilní stráž a ochrana tzv. měkkých cílů
 • projekt a koncepce civilní bezpečnosti občanů obcí a měst (CIBOOM)
 • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány
 • analytické a konzultační služby v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana měkkých cílů
 • TRIOBCHOD.cz - elektronický obchod s odbornými publikacemi, kurzy a vybavením z oblasti civilní ochrany a bezpečnosti

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

IČ: 045 17 318

www.trigonacademia.cz

VÝUKOVÉ A INTELIGENTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Firma TRIGON SYSTEMA s.r.o. poskytuje tvorbu výkových modulů, zakázkového software a inteligentních informačních systémů v souladu s osvědčenými principy konceptuálního modelování, tvorby software a umělé inteligence.

 • analýza a konceptuální modelování problémové domény
 • konzultační činnost a projektové řízení v oblasti IS/IT
 • správa a vývoj výukového a zakázkového specializovaného software a informačních (i znalostních) systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování (VIIS)
 • vývoj a tvorba evidenčních, informačních a znalostních systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování
 • vývoj a správa zakázkového specializovaného software
 • další služby dle dohody s klientem

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

IČ: 096 22 527

www.trigonsystema.cz


Aliance COOBRA

Aliance COOBRA (COOBRA.cz) je společným projektem branně-bezpečnostních spolků ČESKÁ COOBRA z.s., CIVILNÍ BEZPEČNOST z.s. a firmy TRIGON ACADEMIA s.r.o. ve spolupráci s partnery z řad státních institucí a soukromých subjektů. Společným hlavním účelem je jednak analytická, publikační a preventivně výchovná činnost, ale i praktické projekty a aktivity v oblasti civilní ochrany obyvatelstva, civilní bezpečnosti občanů obcí a měst (CIBOOM) a ochrany měkkých cílů.

© TRIGON CENTRUM

Search