TRIGON CENTRUM KLADNO

Společné kontaktní, konzultační a školící centrum pro následující nabízené oblasti činnosti ...

TRICOVID - ASTER TRADE

Firma TRIGONASTER s.r.o. přináší v současné koronavirové době následující speciální nabídku:

 • zážitkové střelecké balíčky s korona tématikou ve spolupráci se střelnicí v Praze za velmi příznivé ceny, pro všechny věkové kategorie (od 10 let věku) a zaměření
 • kvalitní ochranné roušky a respirátory od českého výrobce za velmi příznivé ceny
 • více informací a objednávky na ...

ASTERTRADE.cz

ASTER TRADE
(TRIGONASTER s.r.o.)

IČ: 261 32 907

www.astertrade.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Pracovníci naší firmy TRIGONASTER s.r.o. se oblastí vedení účetnictví a daní aktivně zabývají od roku 1993 a mají v této oblasti odpovídající (VŠ) vzdělání a bohaté praktické zkušenosti. Poskytujeme vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace a daňové evidence v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 563/1991 Sb.) a účetními standardy, zajišťujeme personální a mzdovou evidenci zaměstnanců malých (do 25 zaměstnanců) i větších organizací.

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • výpočet a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou zaměstnanců
 • zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku a podkladů pro daňová přiznání
 • daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • zpracování nejčastějších daňových přiznání (DPFO, DPPO, DPH, ...)
 • další služby dle dohody s klientem

TRIGONASTER s.r.o.

IČ: 261 32 907

www.trigonaster.cz

CIVILNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. poskytuje, ve spolupráci s partnery, služby z oblastí civilní bezpečnost, ochrany měkkých cílů, bezpečnostní analýzy rizik a bezpečnostní konzultace.

 • vzdělávací kurzy pro členy krizového managementu měst a obcí i pro veřejnost
 • publikační a preventivně výchovná činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva, civilní stráž a ochrana tzv. měkkých cílů
 • projekt a koncepce civilní bezpečnosti občanů obcí a měst (CIBOOM)
 • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány
 • analytické a konzultační služby v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana měkkých cílů
 • TRIOBCHOD - elektronický obchod s odbornými publikacemi, kurzy a vybavením z oblasti civilní ochrany a bezpečnosti

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

IČ: 045 17 318

www.trigonacademia.cz

VÝUKOVÉ A INTELIGENTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Firma TRIGON SYSTEMA s.r.o. poskytuje tvorbu výukových modulů, zakázkového software a inteligentních informačních systémů v souladu s osvědčenými principy konceptuálního modelování, tvorby software a umělé inteligence.

 • analýza a konceptuální modelování problémové domény
 • konzultační činnost a projektové řízení v oblasti IS/IT
 • správa a vývoj výukového a zakázkového specializovaného software a informačních (i znalostních) systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování (VIIS)
 • vývoj a tvorba evidenčních, informačních a znalostních systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování
 • vývoj a správa zakázkového specializovaného software
 • další služby dle dohody s klientem

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

IČ: 096 22 527

www.trigonsystema.cz


Aliance ČESKÁ COOBRA z.s.

Portál aliance COOBRA.cz je společným projektem branně-bezpečnostních spolků, řádných členů spolku ČESKÁ COOBRA z.s. Spolek ČESKÁ COOBRA z.s., v plném znění ČESKÁ CIVILNÍ OCHRANA A OBRANA byl založen 7. 7. 2019. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující právnické a fyzické osoby.

Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem a posláním je sjednocovat, rozvíjet a hájit všechny oprávněné zájmy svých členů působících zejména v oblastech civilní ochrany obyvatelstva, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, přípravy na mimořádné události a dalších branně bezpečnostních aktivit. Spolek zastupuje své členy především ve vztahu ke státním institucím (primárně ministerstvům vnitra a obrany), složkám Integrovaného záchranného systému a orgánům státní samosprávy.

ČESKÁ COOBRA z.s.

IČ: 083 81 992

www.coobra.cz

© TRIGON CENTRUM

Search