TRIGON CENTRUM

TRIGON CENTRUM je kontaktní centrum, jehož účelem je především jednací, konzultační a škoící místo v oblastech činností níže uvedených společností.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Pracovníci naší firmy TRIGONASTER s.r.o. se oblastí vedení účetnictví a daní aktivně zabývají od roku 1993 a mají v této oblasti odpovídající (VŠ) vzdělání a bohaté praktické zkušenosti. Poskytujeme vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace a daňové evidence v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 563/1991 Sb.) a účetními standardy, zajišťujeme personální a mzdovou evidenci zaměstnanců malých (do 25 zaměstnanců) i větších organizací.

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • výpočet a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou zaměstnanců
 • zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku a podkladů pro daňová přiznání
 • daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • zpracování nejčastějších daňových přiznání (DPFO, DPPO, DPH, ...)
 • další služby dle dohody s klientem

CIVILNÍ OCHRANA A CIVILNÍ BEZPEČNOST

V rámci společného portálu COOBRA.cz, garantovaného spolkem ČESKÁ COOBRA z.s. a firmou TRIGON ACADEMIA s.r.o., a jako člen Českého klubu bezpečnostních služeb z.s. poskytujeme, ve spolupráci s partnery, služby z oblastí civilní bezpečnost, ochrany měkkých cílů, bezpečnostní analýzy rizik a bezpečnostní konzultace.

 • vzdělávací kurzy pro členy krizového managementu měst a obcí i pro veřejnost
 • publikační a preventivně výchovná činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva, civilní stráž a ochrana tzv. měkkých cílů
 • projekt a koncepce civilní bezpečnosti občanů obcí a měst (CIBOOM)
 • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány
 • analytické a konzultační služby v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana měkkých cílů
 • další služby dle dohody s klientem

VÝUKOVÉ A INTELIGENTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. poskytuje tvorbu výkových modulů, zakázkového software a inteligentních informačních systémů v souladu s osvědčenými principy konceptuálního modelování, tvorby software a umělé inteligence.

 • analýza a konceptuální modelování problémové domény
 • konzultační činnost a projektové řízení v oblasti IS/IT
 • vývoj modulů a správa výukového systému Moodle
 • vývoj a tvorba evidenčních, informačních a znalostních systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování
 • vývoj a správa zakázkového specializovaného software
 • další služby dle dohody s klientem

© TRIGON CENTRUM

Search